Basfakta om certifiering av skogsentreprenörer (CeFCo)

Mindre markägare upplever det ofta svårt att låta certifiera sin skog och att utnyttja certifieringens fördelar. Orsaken är bland annat kostnader och omfattande administrativa krav. Detta treåriga projekt syftar till att underlätta för markägare att minska sina kostnader och sin arbetsbörda vid certifiering. Det slutgiltiga målet är att öka certifieringen bland mindre markägare.

Kärnverksamheten i projektet är att utveckla riktlinjer och verktyg för att uppnå en bra fördelning, av de certifieringskrav som ställs, mellan markägare och entreprenörer. Detta har gjorts rnligt följande tre stegs process. Huvudprincipen är att den anlitade skogsbruksentreprenören ska ansvara för att uppvisa att certifieringsstandards för skogsbrukscertifiering åtföljs, något många markägare idag har svårt förevisa. Detta kommer att förenkla certifieringsprocessen för markägare genom att minska det totala antalet certifieringskrav som de själva måste redovisa som uppfyllda.

Även om markägarna har det slutgiltiga ansvaret för att försäkra att skogsbruket på deras mark uppfyller alla uppsatta standards så spelar entreprenörerna en viktig roll i när dessa standarders ska uppnås. Lär dig mer om hur detta fungerar.

Certifiering ger entreprenörerna en oberoende kvalitetssäkring att visa upp för sina kunder. Detta kan troligen öka efterfrågan på entreprenörernas tjänster.
Projektet avslutades i maj 2012 efter att ha genomförts och testats i fem Europeiska länder: Bulgarien, Danmark, Portugal, Spanien och Sverige.