Certificering af skoventreprenører (CeFCo)

Potentialet: 16 millioner små skovejere ejer 55 % af skovene i EuropaUdfordringen: omkostninger og proceduremæssige barrierer forhindrer små skovejere i at blive certificeretVores løsning: Certificer skoventreprenører for at mindske byrden for små skovejereVores resultater: bygger på tests udført i fem europæiske lande

FSC, ENFE og NEPCon er gået sammen om at udvikle et nyskabende koncept til at certificere skovbrugsentreprenører. Projektet har til formål at reducere omkostninger og arbejdsbyrde for små skovejere så de kan opnå FSC certificering, og i sidste ende øge det certificerede skovareal i Europa.


English
Español
Português
Dansk
Svenska
Български