Basfakta om certifiering av skogsentreprenörer (CeFCo)

POTENTIALEN: 16 miljoner småbrukare äger 55% av skogarna i EuropaUTMANINGEN: Kostnader och administrativa hinder förhindra småbrukare från att bli FSC-certifieradeVår lösning: Certifiera skogsentreprenörer för att minska bördan för småbrukareVåra resultat: Baserat på tester som utförs inom fem europeiska länder

FSC, ENFE och NEPCon har gått samman för att utveckla ett innovativt koncept för att certifiera skogsentreprenörer. Detta förväntas Projektet syftar till att minska kostnaderna och arbetsbördan för små skogsägare att uppnå FSC-certifiering, och slutligen öka skogsarealen certifierade i Europa.


English
Español
Português
Dansk
Svenska
Български