Сертификация на изпълнителите на горскостопански дейности (CeFCo)

ПОТЕНЦИАЛ: 16 МИЛИОНА СОБСТВЕНИЦИ НА МАЛКИ ПО ПЛОЩ ГОРИ ПРИТЕЖАВАТ 55 % ОТ ГОРИТЕ В ЕВРОПА.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО: РАЗХОДИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ БАРИЕРИ ПРЕЧАТ НА ТЕЗИ СОБСТВЕНИЦИ ДА БЪДАТ СЕРТИФИЦИРАНИ ПО FSC.НАШЕТО РЕШЕНИЕ: СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА ВЪРХУ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МАЛОМЕРНИ СТОПАНСТВА.НАШИТЕ РЕЗУЛТАТИ: ОСНОВАВАТ СЕ НА ИЗПИТВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ В ПЕТ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ.

FSC, ENFE и NEPCon обединиха усилията си за разработването на една иновативна концепция за сертифицирането на изпълнители на горскостопански дейности. Проектът цели намаляване на разходите и облекчаване на задълженията за собствениците на маломерни гори за придобиването на FSC сертификация и последващо увеличаване на площта на сертифицираните гори в Европа. 


English
Español
Português
Dansk
Svenska
Български